Jdi na obsah Jdi na menu

BORCENÍ ZDÍ MEZI RŮZNÝMI NÁBOŽENSTVÍMI

17. 4. 2013

modlitba.jpgKdyž mluvím o tom, jak je důležité, aby se lidé z různých náboženství scházeli ke společné modlitbě, dostanu většinu odpověď typu “Ale my už se scházíme”.

Bylo mi řečeno, že způsob, jakým se většinou lidé z různých náboženství společně modlí, je nucený a omezený, omezený svým rozsahem, svou častí a tím, kdo se modliteb účastní. Pro všechny z nás se musí stát normální, nehledě na vzdělání, společenský status nebo způsob nebo místo modlení, abychom se setkávali s otevřenými srdci, bez předsudků, a modlili se k Bohu jakýkomkoliv způsobem, který je nám vlastní

Je mi řečeno, že pokud to opravdu začneme dělat, strhneme tím zdi, které existují mezi různými náboženstvími a urychlíme duchovní evoluci lidstva, která učiní z našeho světa mnohem lepší místo.

Chápu, že bude mnoho lidí, kteří řeknou “a kdo jste vy, že o tom můžete mluvit? Co vy o tom víte?” Jsou to ale správné otázky. Já jsem jen obyčejná žena, která nemá téměř žádné vzdělání, natož titul z teologie. Nicméně od dětství vidím anděly fyzicky a každý den. Vidím strážného anděla za každým člověkem nehledě na jeho náboženství, nebo jestli v něco věří nebo ne. Nikomu jsem neřekla o tom, co vidím až do chvíle, kdy jsem ovdověla a moje děti vyrostly. Jak vždy říkám, Bůh vybral tuto dobu, ne já.

Andělé mi řekli, že lidé všech náboženství a ze všech koutů světa byli seskupeni do Ameriky. Otcové zakladatelé přišli do Ameriky, aby vytvořili nový svět – svět, ve kterém budou lidé svobodní, kde budou volně a spravdlivě žít a budou si rovni a kde bude mít každý takové náboženství, jaké chce. Svět, který chtěli vytvořit, byl svět, ve kterém vládne svoboda vyznání a kde jsou různá náboženství praktikována vedle sebe v komunitách, které se promíchávají. Tato vize se ale neuskutečnila. Lidé zcela nenaslouchali. Ano, lidé mohli vyznávat svá náboženství, ale náboženství byla oddělena. Místo toho, aby vytvořili společnost, kde náboženství existují v harmonii vedle sebe, vytvořili společnost, ve které jsou různá náboženství oddělena zdmi, díky nimž se jedna náboženství bojí těch druhých a soutěží s nimi.

Různá náboženství se také rozčlenila a rozdělila do různých podskupin, které spolu také soutěží.

Jeden z nejtěžších úkolů při udržení světového míru je přimět lidi, aby si přestali myslet, že jejich náboženství je lepší než ta ostatní. O Boha by se nemělo soutěžit. Náboženství by nemělo mít nic společného s egem a církve by neměly být o moci a penězích. Církve se musí přestat snažit překonvertovávat lidi.

Byla mi ukázána vize, jak by mohlo společné modlení vypadat v budoucnosti. Viděla jsem tisíce lidí, mužů, žen a dětí všech věkových skupin, ve velkém kruhu. Lidé se modlili v pozicích, které jim byly příjemné, stáli, klečeli, seděli nebo leželi. Jak jsem je pozorovala, bylo mi jasné, že pocházejí z různých náboženských tradic. Zdálo se, že chvílemi se modlí slovy ve svých jazycích a chvílemi v tichosti. Přesto to byla součást jedné velké modlitby, všichni byli jako jeden. Každý se modlil svým srdcem a duší, a všichni byli pohrouženi do své modlitby.

Andělé mi řekli, že samostatná náboženství budou dál existovat a lidé budou mít dál své vlastní náboženské tradice a rituály, ale bude zde hnutí, které přivede všechny náboženství pod jednu střechu,

aby se společně mohla modlit. Nemluvím o tom, že se spojí teologové a církevní vůdci, ale o tom, že se spojí obyčejní lidé. Až se skutečně začneme modlit společně s lidmi s různých náboženství, přestaneme se bát jeden druhého a více se poznáme a pochopíme, a tím také bude sílit naše přátelství.

Náboženství, která se společně modlí jako jedno, budou základním kamenem nového a významně mírovějšího světa.

Lorna

huff-post-religion.jpgHuff Post Religion je blog významného časopisu Huffington Post zaměřený na náboženství. Byla jsem požádána, abychom do tohoto blogu přispívala. Blog je veden lidmi z různých náboženství, a tak v něm vzniká zajímavé místo k dialogu o náboženství a spiritualitě. A právě pouze dialogem a pochopením jeden druhého můžeme zbortit zdi, které nás od sebe oddělují. Andělé mi řekli, že Huff Post Religion je paprsek naděje pro svět.

ODKAZ TOHOTO BLOGU NAJDETE !!!ZDE!!!