Jdi na obsah Jdi na menu

MUŽI TAKÉ POTŘEBUJI ANDĚLY

30. 9. 2012

andele---byznis.jpgMnoho mužů, s kterými se potkávám, si myslí, že andělé jsou hloupost nebo pošetilost. Je to částečně odraz toho, co moderní společnost z andělů udělala. Andělé jsou ohromně mocné bytosti, které v celé historii lidstva vzbuzovaly strach i úctu a vykonaly velké věci. Někteří lidé se je ale pokoušeli zbanalizovat a udělat z nich roztomilé postavičky přinášející štěstí a volná místa na parkování. Někdy jsem úplně v šoku z toho, jak lidé míchají dohromady anděly a víly.

Já znám ohromnou sílu andělů. Vidím strážného anděla za každým člověkem, kterého potkám, nezávisle na jejich národnosti, náboženství nebo to, jestli na ně věří nebo ne. Vidím anděly fyzicky, jako vidím někoho, kdo stojí přede mnou. Strážní andělé jsou ohromní, svou velikostí převyšují člověka, kterého stráží. Jsou vždy ochotni bojovat za člověka, kterého ochraňují, ochotni mu pomoct odstranit zbytečné překážky z jeho cesty. Jejich úloha je chránit a podporovat člověka, o kterého se starají, celý jeho život a nikdy ho neopustit, jejich svěřenec je pro ně na prvním místě. Když se člověk rozhodne dovolit svému strážnému andělovi, aby mu pomohl, uvede tím ve svém životě do pohybu velkou pozitivní sílu.

A ano, vidím strážného anděla za každým jedním člověkem, kterého vidím.
Muži mají sklon více než ženy chtít udělat všechno sami. Chtějí připsat všechen svůj úspěch sami sobě a obecně neradi přiznávají, že Bůh či andělé by mohli mít jakýkoliv vliv na jejich úspěchy. Nicméně vím, že kdyby muži na chvíli přestali předstírat, že mají všechno pod kontrolou, a požádali anděly o pomoc, jejich život by byl mnohem snadnější. Dívali by se na život pozitivnějším a optimističtějším způsobem a svět by byl hned lepším místem. Muži by byli silnější a dokázali by více pomoci jak sami sobě, tak lidem, které milují, i těm, kteří jsou slabší než oni.

Andělé pomáhají mužům (a samozřejmě ženám) i tak, ale nám všem byla dána svobodná vůle a oni jí nesmějí překročit. Váš strážný anděl vám může našeptávat do ucha rady, ale je na vás, zda-li se rozhodnete jim naslouchat či nikoliv. Když na chvíli odložíte svojí nevěřícnost, byť jen dočasně, dáte tím andělům moc, aby vám pomohli.

Nedávno jsem byla v restauraci a pozorovala jsem skupinku byznismenů, kteří měli právně obchodní oběd. Byli obkolpeni anděly – napočítala jsem jich 12 plus jejich strážné anděly. Andělé neustále šeptali do uší byznismenů. Jeden z andělů mi řekl, že dělají správná rozhodnutí, ale ne všichni; některými radami se řídili, ale hodně jich ignorovali. Ten anděl mi potvrdil, že žádný z těch byznismenů nepožádal anděly o pomoc. Myslím, že pokud by to ale učinili, slyšeli by rady andělů mnohem jasněji a byli by úspěšnější. Kdyby naslouchali, měli by z toho užitek jak oni, tak jejich firmy, zaměstnanci a akcionáři.

Svět teď více než jindy potřebuje, aby muži více naslouchali svým strážným andělům. Toto je doba ohromných turbulencí a změn v našem světě a pravda je taková, že většina vedoucích pozic ve světě – politických, ekonomických a ekologických – je obsazena muži. Je naprosto nezbytné, aby byla učiněna správná rozhodnutí, abychom všichni měli lepší budoucnost. Naši vůdci potřebují maximální pomoc. Je zapotřebí, aby naši vůdci naslouchali svým strážným andělům!

Co můžete ztratit? Nemusíte každému říkat, že se modlíte k andělům. Stačí uznat tu možnost, že možná máte strážného anděla a požádat ho, aby vám pomáhal ve všech oblastech vašeho života.

Lorna