Jdi na obsah Jdi na menu

ANDĚLSKÝ KONGRES A DOBROČINNÉ AKCE S LORNOU

14. 6. 2015

40.jpgLorna v Derry

Mockrát děkuji všem z vás, kteří jste si mě přišli poslechnout 21. 5. v Derry, za to, že jste mi pomohli vybrat 5000 liber na pomoc třem úžasným dobročinným organizacím, které tak neúnavně pracují pro děti, které potřebují naši pomoc, a to jak v Irsku, tak v jiných zemích. Jsou to APA, Blue Box a Unicef Ireland's Syria Appeal. Kromě z tohoto výtěžku ze vstupenek se ještě vybralo (bylo věnováno) dalších 1500 liber a andělé mě požádali, abych vám moc děkovala za to, že jste byli tak štědří!

Na začátku večera se mě Frances Campbell, která měla tolik fantastických otázek a udělala se mnou úžasný rozhovor, zeptala, co vidím v sále a já jsem jí řekla, že je to trošku oslňující, protože světlo každého strážného anděla v sále se otevíralo a zavíralo, a strážní andělé se mi jeden po druhém zjevovali. Úplně se mi z toho rozechvělo srdce. Krom strážných andělů tam bylo ještě mnoho a mnoho nezaměstnaných andělů, kteří se promíchávali mezi všemi lidmi. Co bylo na těchto nezaměstnaných andělech trochu jiné a co většinou nevídám, bylo to, že měli v ruce bílou sedmikrásku. Andělé mi řekli, že ty sedmikrásky jsou darem pro každého člověka v sále a že bychom měla všem zúčastněným říct, aby natáhli ruku, přijali tuto sedmikrásku a položili si ji na srdce. Tato sedmikráska byla připomenutím toho, že nezaměstnaní andělé jsou tu vždy pro nás, aby nám pomohli s každodenními věcmi, ale také aby nás všechny naplnili radostí, když na ně myslíme.

Fotky z akce najdete ZDE.

ANDĚLÉ MEZI NÁMI

Když jsem šla se svým týmem a dalšími 40 000 ženami na mini maratonu, byla zima a vítr, ale byl to fantastický den. Když jsem procházela davem, viděla jsem krásnou mladou ženu na vozíčku. Sledovala jsem dva nezaměstnané anděly, kteří jí stáli po boku každý z jedné strany, pohybovali se spolu s ní a dotýkali se jejích paží, aby jim dali sílu, když jimi poháněla ta velká kola vozíčku. Bylo to, jako by ti nezaměstnaní andělé tlačili na její paže. Ta mladá žena se usmívala, zatímco jela kupředu. Skutečně si to moc užívala. Nevšímala si deště nebo studeného větru a její rodina šla s ní, ale netlačila ji. Viděla jsem, jak je pyšná na to, že jede sama. No nebo si to alespoň myslela.

Potom se ale jeden z nezaměstnaných andělů na mě otočil a aniž by přestal v tom, co právě dělal, mi řekl: "Ne, Lorno, ona to ví. Požádala svého strážného anděla o nezaměstnané anděly, aby jí pomohli, a proto jsme tady."
Šla jsem dál se svým týmem, povídaly jsme si a bavily se, všechny jsme si to moc užívaly, i když nám byla zima. Mezi námi byly tisíce nezaměstnaných andělů, kteří kráčeli s námi, a sem tam se za nějakou ženou otevřelo světlo strážného anděla.

40.jpgObčas na mě nějaký strážný anděl promluvil, jiný se jen usmál. Poděkovala jsem všem strážným andělům všech žen, mladých i starých, za to, že k nim pustili tolik nezaměstnaných andělů. Jeden ze strážných andělům mi řekl "Lorno, většina těchto žen si není vědoma svého strážného anděla nebo všech těch nezaměstnaných andělů, kteří jsou tu s nimi. Nevědí, ještě nepřijaly ta poselství, nevědí o Andělech v mých vlasech. Řekla jsem tomu strážnému andělovi, že se nikdy nevzdám, že dál budu dělat to, o co mě Bůh požádal, a sice šířit tato poselství po světě.

Takže dnes vás všechny prosím, abyste si uvědomili, že máte svého strážného anděla a pomohli jemu a mě v šíření těchto poselství po světě. Říkejte o tom ostatním a nebojte se.

Fotky z akce najdete ZDE.

Lorna v Hamburgu

Nádherná křídla strážného anděla byla z bílých per. Ale byla to mnohem jasnější barva než ta, které my lidsky říkáme "bílá". Na křídlech bylo něco, co vypadalo jako korálky různých barev. Křídla toho velmi vysokého anděla ochranitelsky obalovala jednu ženu na přednášce v Hamburgu. Řekla jsem jí: "Váš strážný anděl vás bezpodmínečně miluje, drží vás tak něžně." Když jsem toto řekla, strážný anděl se pohnul způsobem, který není běžný. Bylo to, jako by se k ní přiblížil ještě víc, a za ním se objevil světelný odraz jako stopa jeho pohybu.

Popisuji strážné anděly lidí nejen pro konkrétní jednotlivce, ale abych pomohla každému člověku si uvědomit, že každý skutečně má strážného anděla, který je při něm a který ho bezpodmínečně miluje.

Ať už tomu věříte nebo ne, máte strážného anděla! Zamyslete se nad tím, jak úžasné to je!

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným

Lorna

Fotky z akce najdete ZDE.