Jdi na obsah Jdi na menu

DEN, KDYBYCHOM SE MĚLI MODLIT

14. 12. 2013

NEDĚLE 15. PROSINCE – DEN, KDYBYCHOM SE MĚLI MODLIT ZA TO, ABY NAŠI VŮDCI BYLI INSPIROVÁNI PŘÍKLADEM NELSONA MANDELY

man-praying.jpg

Život Nelsona Mandely plný lásky a soucitu se nás hluboce dotkl. Ukázal nám, jak může vypadat vládnutí a zvýšil naše nároky na naše vůdce. Tuto neděli 15. prosince budou pohřbeny Mandelovy ostatky a já vás prosím, abyste se připojili ke mně a dalším lidem všech vyznání po celém světě a pomodlili se za naše vůdce všech skupin, malých i velkých, ve všech oblastech - v politické, ekonomické, sociální a náboženské oblasti, aby byli všichni inspirováni příkladem Nelsona Mandely a začali více naslouchat. Aby viděli alternativní řešení a začali činit rozhodnutí, která jsou potřeba k vytvoření mírového a spravedlivějšího světa.

Vaše modlitba tuto neděli může trvat třeba jen pět minut, nebo může být mnohem delší, může být v kostele, mešitě, synagoze nebo klidně v přírodě, když jste na procházce nebo když se díváte na své děti, jak si hrají. Důležité je, abyste VY učinili vědomé rozhodnutí pomodlit se za naše vůdce v tento den a modlili se a prosili celým svým srdcem. Jaká slova použijete, není důležité, důležitý je záměr. Modlitba je tak mocná, obzvlášť když se lidé odlišných vyznání modlí společně za stejnou věc ve stejný čas. Vyzývám vás a všechny lidi po celém světě, abyste se připojili k této modlitbě. Budu se modlit s vámi od 9 do 21 hodiny tady doma v Irsku.

Nebudeme se modlit sami. Nikdy se vlastně nemodlíme sami, naši strážní andělé se vždy modlí s námi a stejně tak velké množství modlitebních andělů. Pokaždé, když se modlíte, i kdyby to bylo jen jedno slovo, modlitební andělé jsou jako nekonečný proud, který plyne neuvěřitelnou rychlostí směrem do nebe, kam nesou vaše modlitby a zesilují je.

Andělé říkali Mandelovi „muž, který vždy chodil s duší kupředu“, řekli mi, že to byl největší duchovní vůdce naší doby. Mandela nám ukázal, jak by mohl náš svět vypadat, kdyby naši vůdci více naslouchali, dávali spravedlnost a blaho lidí na první místo a odolali pokušení moci, slávy a peněz. Ve světě ucítíme jeho ztrátu, ale andělé mi říkají, že jeho duše je už nebi a přimlouvá se u Boha za to, aby nám pomohl vytvořit lepší svět.

Andělé mi říkají, že tento modlitební den by mohl mít velký vliv. Prosím připojte se k této modlitbě a sdílejte tuto informaci s ostatními, ať se i oni mohou připojit.

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna