Jdi na obsah Jdi na menu

NEWSLETTER - DUBEN 2014 - NEBESKÁ LÁSKA

5. 4. 2014

love-of-key.jpg

VŠICHNI JSME ČISTÁ LÁSKA

Když jsme seděly s mou kamarádkou a agentkou Jean minulý rok v lednu v hotelu Carton House, řekla jsem jí, že vidím lásku jako fyzickou sílu. Jean, která mě zná a pracuje se mnou více jak deset let, byla v šoku. Nikdy neměla tušení, že vidím sílu lásky tak fyzicky, jako vidím anděly. Andělé mi až do té doby nedovolovali o tom mluvit ani s ní, ani s nikým jiným, ale teď mi řekli, že je čas napsat knihu o lásce, knihu, která by mohla pomoct lidem radikálně změnit svůj život a životy lidí kolem nich.

Jako vždy jsem udělala to, co mi andělé řekli, a moje kniha Nebeská láska vyjde v Anglii a Irsku 24. Dubna a další země budou následovat.

Dovolte mi, abych vám popsala, jak síla lásky vypadá. Před týdnem jsem byla navštívit kamarádku v nemocnici. Byla na pokoji, kde byli čtyři pacienti, a já seděla vedle ní, zatímco spala. Pak přišla asi čtyřicetiletá žena a stála u dveří. Chvíli tam stála a dívala se na starší ženu na posteli napravo. Zhluboka se nadechla, a když to udělala, vyrazila z ní síla lásky. Viděla jsem jakousi mlhu, která prýštila z každého jejího póru, z celého těla, a valila se směrem k té ženě na posteli jako silný poryv větru. Ta mlha neměla žádnou barvu, ale byla zářivá a třpytila se jako led, když na něj dopadnou sluneční paprsky. Cítila jsem sílu její lásky, stejně jako jsem ji viděla, a velmi mě to dojalo. Vidím lásku fyzicky každý den, ale cítila jsem velkou pokoru, když jsem viděla tu silnou lásku, kterou tato žena chovala ke své matce.

Všichni jsme čistá láska, rodíme se jako čistá láska, ale jak zažíváme životní rány, devadesát procent z nás v sobě většinu této lásky uzamkne. Lidé si často myslí, že láska by měla být sladká a zářivá, ale pravdou je, že láska často bolí. Když se otevřeme lásce, také se otevíráme zraněním. Tolik z nás se naučilo už v dětství jak se stát tvrdými a zamknout v sobě lásku, protože jsme se báli, abychom se ještě víc neranili. Tím, že uzamkneme tuto lásku, činíme sami sebe i svět kolem nás mnohem bezcitnější, sobečtější a smutnější.

Tato láska ale nezmizí; nemůžeme ji zničit nebo se jí zbavit. Láska zůstává uzamčena, dokud se NEROZHODNEME ji odemknout.

Láska je láska, je to stále jen jedna láska, ale andělé mi ukázali, že mnoho lidí má velmi úzkoprsý pohled na lásku – prostě ji vidí jako něco, co mají mezi sebou dva lidé v páru nebo v rodině. Setkávám se s tolika lidmi, kteří zoufale touží po lásce, ale nevidí lásku, která už je v jejich životech. Neuvědomují si, že je tolik různých způsobů, jakými můžeme milovat.

Jedna z nejsmutnějších věcí pro mě je to, kolik lidí zapomnělo jak se o sebe starat a mít se rád. Andělé mi říkají, že mít se rád je velmi důležité pro naše štěstí. Bylo mi ukázáno, že většina lidí se nemá dost ráda. Trochu víc o lásce vysvětluji v tomto krátkém videu (6 minut).V následujících několika týdnech, než vyjde Nebeská láska (v angličtině) napíšu a udělám ještě několik newsletterů a videí o různých aspektech toho, co mě andělé naučili o lásce. Prosím sdílejte je se svou rodinou a přáteli. Já se modlím za to, aby každý, kdo si přečte Nebeskou lásku, opravdu uslyšel poselství, která jsou v ní obsažena, a aby tato videa nebo newslettery probudily lásku, která ve vás je, a učinily váš život i životy lidí kolem vás šťastnější a láskyplnější.

PŘÁTELSTVÍ JE LÁSKAgirl-friendship.jpg

Když jsem šla ulicí Stephen Green v Dublinu, jeden anděl mě upozornil na dvě mladé ženy, kterým mohlo být asi 25 let a které seděly na lavičce a povídaly si.

Když jsem se k nim pomalu přiblížila, fyzicky jsem viděla sílu lásky, která z nich obou vycházela. Byla zářivá a křišťálově čistá a leskla se jako led, když na něj dopadnou sluneční paprsky, a pohybovala se jako jemná mlha. Tato mlha vycházela z obou z nich, a když se tyto energie mezi nimi dotkly, začaly se proplétat. Mlha lásky je obklopovala a ony v ní vypadaly zářivě.

Na chvíli jsem se zastavila a předstírala, že hledám něco v kabelce, abych se mohla dívat trochu déle. Cítila jsem se velmi poctěna, že mohu vidět tak silné přátelství mezi těmito dvěma ženami. Světlo strážného anděla jedné z nich se otevřelo a ten anděl vydával ženský vzhled a byl oblečen do nádherných stříbrných zářivých šatů. Díval se na tu mladou ženu s takovou láskou. Pak se podíval mým směrem, usmál se na mě a beze slov mi řekl, že ty ženy jsou velké kamarádky a zcela si důvěřují.

To už mi ale bylo jasné, protože jsem mezi nimi neviděla žádné bariéry, které vidím mezi tolika přáteli. Tato bariéra se táhne od hlavy k srdci, vypadá trochu jako štít, který používají policisté při demonstracích. Někdy ho vidím velmi silně mezi lidmi a jindy je téměř neviditelný. Lidé mají před sebou tuto bariéru, aby se ochránili před zraněním, ale jediný způsob, jak můžeme někoho opravdu milovat, je podstoupit riziko, že se zraníme, a shodit tuto bariéru.

Zeptala jsem se strážného anděla té mladé ženy, jestli zůstanou přítelkyněmi navždy. Odpověděl mi, že ano, ale že každá udělá svá vlastní rozhodnutí a jejich cesty se rozejdou a ony se v budoucnosti uvidí jen příležitostně. To ale neznamená, že hloubka jejich přátelství tím nějak utrpí.

Setkávám se s tolika lidmi, kteří hledají lásku a myslí si, že ta může přijít pouze skrze partnerskou lásku. Tolik lidí si neuvědomuje, že přátelství je láska – tolik lidí bere své přátele za samozřejmost a nikdy jim neřeknou, že je milují, až už je příliš pozdě.

Jeden z důvodů, proč jsem napsala svou novou knihu Nebeská láska, je abych pomohla lidem si uvědomit, kolik lásky už je v jejich životech a že přátelství je ve skutečnosti také láska.

Trochu o tom mluvím v tomto krátkém videu:


Jak uvidíte, síla lásky, kterou vidím mezi dvěma partnery v páru vypadá úplně stejně jako síla lásky, kterou vidím mezi dobrými přáteli.

P. S. Podobnou scénu jsem viděla, když jsem byla v jedné rušné restauraci v San Francisku a andělé mi řekli, abych se otočila. Viděla jsem jednu starší dámu o holi, jak zdraví svou kamarádku, také starší dámu. Měla jsem takovou radost, když jsem viděla, s jakou lehkostí mezi nimi plynula síla lásky – nebylo tam žádné váhání, žádné bariéry. Nevím, jestli si tyto ženy uvědomily, že jejich přátelství je láska, jestli si někdy řekly, že se mají rády.

PĚT ZPŮSOBŮ, JAK SE NAUČIT MÍT SE VÍC RÁD

Kdyby se každý jeden z nás naučil mít se víc rád, náš svět by byl mnohem šťastnějším místem. Všichni jsme čistá láska. Ale 90 % z nás v sobě uzamknula většinu této lásky. Andělé mě naučili vidět to fyzicky.

Nedávno jsem se procházela v parku a andělé mě upozornili na jednoho staršího muže s dvěmi vnoučaty. Kolem hrudi toho muže jsem viděla něco, co vypadalo jako železný pás, který se zdál studený jako led, a já jsem viděla velmi slabou sílu lásky, která z něj vycházela. Ten muž v sobě uzamkl většinu lásky, aby se ochránil před zraněním. Podobný pás vidím kolem většiny lidí.

child-with-the-text.jpgAndělé mi řekli, abych se na něj dál dívala. Jeho vnučka, které byly asi čtyři roky, ho vzala za ruku a já viděla sílu lásky, jak vychází z té holčičky a plyne k jejímu dědovi. Když se její silná síla lásky dotkla té jeho slabé, spojily se. Před nimi si hrál její bratr, asi sedmiletý hlapec, a snažil se udržet míč na noze. Strážný anděl toho staršího muže se otevřel a řekl mi, ten muž poprvé začíná reagovat na lásku, kterou mu jeho vnoučata ukazují, že si začíná uvědomovat, že v jeho životě je láska a že ji může vpustit dovnitř a přestat lpět na událostech z minulosti. Nevím, proč nereagoval na lásku svých vnoučat dříve, jeho strážný anděl mi to také neřekl.

Jak jsem se dívala, zdálo se, že ten muž uvolňuje více lásky, kterou měl v sobě uzamčenou. Viděla jsem, jak intenzita jeho síly lásky roste, jakoby uvolnil ten železný pás kolem svého srdce. Byla jsem dojata, když jsem viděla, že si začíná víc uvědomovat lásku, kterou v sobě uzamkl, a že si dovoluje milovat více sám sebe i svá vnoučata.

Všichni jsme čistá láska – lásku můžeme uzamknout, ale nemůžeme ji zničit, a vždy máme potenciál ji uvolnit. Uvolníme ji tím, že se nejdříve naučíme mít víc rádi sami sebe. Pokud nejsme schopni milovat sami sebe, je všechna ostatní láska oslabena.

Kdyby moje nová kniha Láska nebeská způsobila jen to, že každý čtenář uvolní více své lásky a začne se mít trochu víc rád, pak bych byla velmi šťastná.

Tento děda uvolnil trochu své lásky, kterou měl v sobě uzamčenou, tím, že si uvědomil lásku skrze svá vnoučata. To je jeden ze způsobů, jakým můžeme uvolnit více lásky, kterou v sobě máme uzamčenou. V tomto krátkém videu se dozvíte o pěti způsobech, jak se mít víc rád. (moc děkuji těm nádherným dětem, které mi pomohly předat toto poselství)

Mít se rád neznamená být marnivý, sobecký nebo se povyšovat nad druhé. Sebeláska je o tom, že si vážíte sami sebe a milujete se takové, jací jste. Nikdo není dokonalý, ani já, ani vy, ale kdybychom se měli více rádi, byli bychom mnohem méně kritičtí sami k sobě i k lidem kolem sebe, byli bychom mnohem šťastnější.

Všichni máme na výběr a můžeme uvolnit více lásky, kterou jsme v sobě uzamkli. Využijte toho a uvolněte ji teď!

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

Lorna