Jdi na obsah Jdi na menu

NEWSLETTER - VÁNOČNÍ MODLITBA NADĚJE

24. 12. 2012

lorna-card.jpgMůj Bože,
Prosím tě tyto Vánoce,
aby Anděl Naděje vstoupil do mého života,
a do života každého člověka na světě,
který v tuto dobu potřebuje naději.
Amen

Drazí přátelé,

miluju Vánoce!

Vidím anděly každý den, ale ve vánočním čase jich vidím mnohem víc než jindy v roce. Tisíce andělů přicházejí, aby se připojili k našim oslavám, které se v tuto dobu konají napříč mnoha náboženstvími a tradicemi.

Když mluvím o Vánocích, mám na mysli dobu od konce listopadu až po začátek ledna. Ano, my v křesťanských zemích slavíme narození Ježíška, ale aktivita andělů v tuto dobu probíhá ve všech náboženstvích a tradicích. Je to doba mnoha dní oslav v různých zemích a také je to tradičně čas nových začátků.

Každý z nás má strážného anděla nehledě na naše náboženství nebo to, jestli věříme na anděly nebo jestli jsme hodní či zlí. Naši strážní andělé pracují pilně celý rok, aby nás přiměli jim na slouchat a chovat se hezky, ale bylo mi řečeno, že o Vánocích mají obzvláště na pilno. V tento roční čas pilně pracují na tom, aby rozvířili lásku, která je v každém z nás, aby nám pomohli si uvědomit, že nejdůležitější věc na Vánocích je láska, která je nedocenitelná a vedle ní jsou všechny materiální věci nepodstatné.

V tuto dobu někdy vidím strážného anděla, jak stojí za svým svěřencem, objímá ho a pomáhá mu, aby se měl víc rád, a tak mohl mít víc rád i ostatní. Někdy vidím, jak hýbe rukama člověku před srdcem, jako by se pokoušel ho rozmrazit, a do toho mu šeptá do ucha. Ale strážný anděl na to není sám, může přizvat na pomoct další anděly.

Minulé Vánoce byla v supermarketu blízko ode mě sbírka jídla pro lidi, kteří to potřebují. Když jsem vešla do supermarketu, bylo tam mnoho andělů, kteří stáli u sběrného koše a šeptali do ucha lidem, kteří procházeli kolem, aby přispěli, pokud by měli nějaké peníze navíc, na pomoc lidem, kteří mají méně štěstí než oni.

Jedna žena vešla do supermarketu. Viděla jsem, jak jí její strážný anděl našeptává. Jiný anděl vedle ní mi řekl, že Bůh obdaroval tuto ženu hojností, ale že je pro ní těžké pomáhat druhým. Ten anděl se snažil jí pomoct, aby cítila ducha a štědrost Vánoc. Také mi řekl, že se snaží jí takhle přemluvit už několik Vánoc. Viděla jsem, jak ale nakonec, i když trošku zdráhavě, dala něco do toho košíku. Andělé kolem ní začali tleskat, ale řekli mi, že ta žena má stejně problém s tím být štědrá.

Andělé také používají děti k tomu, aby jim pomohly, obzvlášť v tuto dobu. Děti naslouchají andělům přirozeněji než většina dospělých. Vídám anděly, jak našeptávají dětem, aby něco ukázaly někomu dospělému, a pak vidím, jak například dítě vede dědečka k výloze, aby se podíval na jesličky. A pak vidím, jak se takový dědeček rozzáří radostí a láskou.

Každý prosinec od svého dětství vidím zástupy božích andělů, jsou jich tisíce, je jich nespočet, jak proudí z nebes. Vidím tyto anděly, jak létají nad domy. V ruce každého anděla je světelná koule, kterou s láskou shodí na dům. Pak vidím explozi světla, která rozsvítí dům i každého v něm. Jako dítě jsem milovala to pozorovat, ale vždy jsem si říkala, co to dělají a jaký to má význam. Když jsem vyrostla, andělé mi vysvětlili, že to jsou dary od Boha, dary lásky a naděje, které se dotknou každého nehledě na jeho náboženství nebo víru a pomáhají mu oživit své vzpomínky na nebe.

Malé děti právě přišly z nebe a chvíli si na nebe pamatují. Tyto děti přijímají dary od Boha stejně přirozeně jako od svých rodičů. Občas slýcháme dospělé, jak říkají, že Vánoce jsou jen pro děti, ale Vánoce jsou pro nás pro všechny nehledě na věk – pro náctileté, dospělé i seniory.

Bůh posílá své anděly, aby vylili tyto dary na každý domov na světě, ať už je to stan, krabice nebo palác. Od začátku prosince až do konce ledna andělé neustále shazují na naše domovy dary lásky a naděje, aby nám pomohli pochopit, že život je o něčem víc než jen o materiálních věcech, že láska je důležitější než cokoliv jiného.

Když propadneme vánočnímu stresu kvůli tomu všemu plánování a nakupování a strachování se o peníze, měli bychom si uvědomit jedno: LÁSKA JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ COKOLIV JINÉHO.

Pamatujte, že Anděl Naděje působí v našem světě. My všichni potřebujeme mít naději a já bych vás ráda všechny požádala v tuto dobu, abyste se pomodlili za naději a mír ve vašich domovech, vašich rodinách, vašich městech a ve světě.

Prosím tyto Vánoce o požehnání vám, vašim rodinám a přátelům. Nechť ve vašich životech vždy plápolá plamen naděje.

Lorna

P. S. Prosím sdílejte tento newsletter a modlitbu s ostatními.