Jdi na obsah Jdi na menu

OTEVŘENÝ DOPIS AMERICKÝM MUSLIMŮM

13. 12. 2014

muslim-peace.jpgDrazí přátelé,

Vím, že jste stejně jako já zničeni bezcitností světa vůči masakru a ničení životů v Sýrii, Iráku a přilehlých zemích. Svět měl jednat dříve. My, lidé všech náboženství a národností, jsme zklamali lidi z této oblasti, a protože jsme nejednali, ocitáme se teď v mnohem neřešitelnější situaci.

A jako by té bolesti nebylo málo, viděli jste, jak byl islám zneužit k tomu, že se jím ospravedlňuje chladnokrevné zabíjení. ISIS samozřejmě nereprezentuje islám o nic více, než teroristé z organizace IRA reprezentovali v mém rodném Irsku křesťanství.

Vím, že je těžké vidět cestu kupředu, je těžké vidět naději, ale máchat rukama a zoufat si není řešení. Nemůžeme se vzdát! Příliš mnoho je v sázce; nemůžeme se otočit zády k milionům nevinných dětí, jejichž životy byly zničeny, a pokud se nepostavíme a nepomůžeme jim, vyrostou s ohromnou nenávistí v srdci. Bylo mi řečeno, že vy, jakožto američtí muslimové, máte sehrát klíčovou roli v nastolení míru v této oblasti - a to je role, které se nikdo jiný nemůže zhostit.

Proč to říkám?

Zaprvé proto, že jste Američané. Vy či vaši předkové jste přišli do Ameriky, země, která, jak mi bylo řečeno, má sehrát ohromnou roli v evoluci lidstva; z Ameriky vzejde impuls, který vytvoří světový mír. To neznamená, že Amerika udělá všechno sama; spíš že Amerika povede ostatní země a národy k tomu, aby přišly s novými způsoby jak řešit problémy, s novými způsoby jednání, kde dobro lidstva bude mít přednost před politickými problémy, penězi a mocí. Bylo mi řečeno, že tyto nové způsoby vytvoření míru na světe jsou nejen možné, ale že to je jediný způsob, jak se vyhneme tomu, aby problémy Blízkého východu a severní Afriky explodovaly, zaplavily všechny naše země a zničily životy naše, našich dětí a budoucích generací, ať už žijeme kdekoliv a naše náboženství je jakékoliv.

A zadruhé proto, že vy se svým náboženským a etnickým dědictvím spojeným s vaším přijetím americké identity, máte výjimečný pohled na věc; pohled, který zatím dostatečně nepředáváte tvůrcům americké zahraniční politiky. Americké vedení musí vést, ale američtí muslimové mají speciální roli v tom, aby pomohli americkým tvůrcům zahraničí politiky vyhnout se chybám, které učinili v minulosti; chybám, které přispěly k té strašné současné situaci ve vaší oblasti.

Bylo mi řečeno, že když se skupina vás, vybraná jak ze sunnitů, tak šíitů (odlišné skupiny muslimů, pozn. překl.) sejde (i v malém množství) a bude diskutovat o řešeních problémů z této oblasti, přijdete s nápady, které povedou k průlomu v myšlení  americké zahraniční politiky. Nápady, které vás napadnou, možná nebudou zpočátku úplné, ale skrze jedinečný vhled, který vnesete do diskuzí s tvůrci americké zahraniční politiky, se stanou základem, na kterém bude možné stavět a který dá vzniknout reálným řešením.

Mluvila jsem o tomto s vlivnými americkými muslimy. Odpověď, kterou mi dávali, zněla "Kdo by nás poslouchal?" Potom jsem se setkala s několika vůdci americké politiky, abychom diskutovali o otevření možností, a byla mi pokládána otázka "Jaké jsou tyto vhledy?"
Zatímco tato debata o tom, zda byla dříve slepice nebo vejce, pokračuje, trpí a umírají děti. Apeluji na vás, abyste jednali, abyste začali mluvit o řešeních problémů v těchto oblastech - abyste začali vidět, jak můžete vnést svou jedinečnou moudrost a perspektivu, a zapůsobit tak na tvůrce americké zahraniční politiky.

Bylo mi řečeno, že když se vy - i kdyby jen malá skupinka vás - dáte dohromady, abyste vytvořili návrhy, nejen že vás budou poslouchat, ale také významně přispějete k vytvoření a udržení míru na světě.

Stále se modlím za to, aby se američtí muslimové postavili k této výzvě čelem a začali jednat.

Požehnání vám všem

Lorna