Jdi na obsah Jdi na menu

PŘÍSPĚVKY ZA PROSINEC

29. 1. 2017

olj_soo152w-natalie-fox.jpgChtěla bych, abyste se všichni modlili za světové vůdce, aby naslouchali andělům každého národa. Váš národní anděl i vaše země potřebují, abyste se modlili za vůdce vaší země, aby činili správná rozhodnutí a našli vhodná řešení míru a dali nám naději na to, že můžeme žít společně v harmonii a dát všem dětem budoucnost. Váš národní anděl pracuje velmi pilně a stejně tak i vás strážný anděl. Napomozte tomu, abychom milovali jeden druhého! Prosím modlete se! Je jedno, jakou vyznáváte víru, nebo jestli věříte v Boha či ne, modlitba je mocná.

***

Modlitba je mocná a my se nesmíme zapomínat modlit za to, aby skončily všechny tragédie, které se dějí po celém světě, ať už malé či velké. Modlete se za to, aby lidé byli ochráněni tam, kde jsou války, zemětřesení, záplavy a jiné tragédie. Musíme na tyto lidi myslet a pomoct jim, když můžeme. Všichni jsme propojeni. Vím, že mnoho lidí, kteří jsou na tom špatně, prosí o, aby se za ně ostatní modlili - vězte, že jste vždy v mých modlitbách.

***

Nedávno jsem byla v Elite Confestionary v Maynoothu. Je to moje oblíbené pekařství, kde si často kupuji a kávu a něco dobrého na zub. U jednoho stolu tam byla skupinka studentů, kteří se bavili o dárcích a o tom, co plánují koupit pro své přátele a rodinu na Vánoce. Pozorovala jsem tři nádherné anděly, kteří byli kolem skupiny. Tito andělé byli oblečeni ve všech barvách Vánoc a každou chvíli vyhodili do vzduchu hvězdičky. Pokaždé, když to udělali, ti mladí lidé se začali smát a byli plni vzrušení. Andělé jim pomáhali tím, že je naplňovali duchem Vánoc.

***

Váš strážný anděl chce, aby si uvědomili, co všechno dobré je dnes na světě. Snažte se nesoustředit na to špatné. Když to jednou uděláte, všimnete si, že na světě je více dobrých věcí než těch špatných. Na světě jsou miliony a miliony dobrých lidí, jako jste vy. Neustále si připomínejte, že v sobě máte hojnost dobra a nezapomínejte se o Vánocích o toto dobro podělit jakýmkoliv způsobem, kterým můžete.

***

Pokaždé, když se v tento nádherný roční čas podívám z okna, vidím anděly, které Bůh sesílá z nebe na zem, když trochu více pootevře brány nebes a dovolí těmto andělům, aby v rukou přinášeli tyto nádherné koule světa. Tyto koule světla jsou dary od Boha. Andělé je přinášejí s takovou pečlivostí a láskou a poté je shazují na každý domov na světě. Může to být zámek, dům, auto, byt nebo papírová krabice nebo dokonce jen chodba. Nezáleží na tom, co to je, pokud je to místo pro někoho domovem. Shazují tyto světelné koule do každého domova a ony pak explodují do nádherných jisker jako ohňostroj. Tyto světelné jiskry vyplní o Vánocích každý roh a zákoutí a dotknou se všech, kteří jsou právě v tomto domově, aby je naplnili duchem Vánoc. Otevřete tyto Vánoce své srdce a dovolte duchu Vánoc, aby do něj mohl vstoupit. Pamatujte na to, co učíme děti – že pokud nám na někom záleží, dělíme se s ním (caring is sharing).

***

Vánoce a příchod Nového roku mohou být pro mnoho rodin velmi náročné, protože přišli o někoho, kdo odešel do nebe, ale pamatujte, že oni jsou s vámi pokaždé, když na ně myslíte. Znovu je uvidíte, až přijde váš čas jít do nebe, ale oni chtějí, abyste byli šťastní teď a radovali se i za ně.

***

Modleme se všichni, ať už máme jakoukoliv víru nebo žádnou, aby tento nadcházející rok 2017 přinesl konec konfliktů, nenávisti a válek. Modleme se, aby přinesl mír, abychom všichni naslouchali a neubližovali zpátky, když je nám ublíženo. Abychom místo toho nabídli pomocnou ruku a napomohli míru. Láska je vše, co svět potřebuje. Musíme milovat jeden druhého, stejně jako nás náš strážný anděl bezpodmínečně miluje.

***

Ujistěte se, aby tyto Vánoce nikdo nebyl sám. Nikdo z vaší rodiny, přátel nebo sousedů by neměl být o Vánocích sám. Pokud si myslíte, že je někdo sám, ozvěte se mu. Možná se bude bát přijmout vaši pomoc, ale můžete mu třeba dát před dveře tašku s dárkem a tím mu dát najevo, že není sám a někomu na něm záleží. Pamatujte, to, že nám na někom záleží, nestačí, je třeba to projevit laskavými činy. To je, co po vás andělé chtějí, abyste tyto Vánoce udělali.

***

Když nastane Štědrý večer, andělé se vždy srotí kolem našich jesliček v obýváku. Andělé čekají, až dáme sošku Ježíška do jesliček.

Moje vnoučata jsou vždy netrpělivá a říkají „Nemůžeme dát ježíška do jesliček už teď?“

Takže někdy po štědrovečerní večeři dáme Ježíška do jesliček k Marii a Josefovi ještě před tím, než jdou děti spát, a v ten moment začnou vždy andělé kolem jesliček zpívat. Kéž byste to také viděli u vás doma, ale já vím, že si to můžete alespoň představit. Andělé totiž dělají to samé i u vás doma.

***

V Irsku si stejně jako v Anglii a Americe děti rozbalují dárky 25. ráno – a andělé tu vždy čekají u dárků ještě dřív, než se děti vzbudí. Andělé velmi rádi sledují nadšení dětí, když rozbalují dárky, protože jim (andělům) to připomíná chvíli, kdy pastýři a mudrcové přicházeli s dary za Ježíškem.

Je jedno, jaké uctíváte náboženství, andělé jsou ve vašem domově a váš strážný anděl je s vámi právě v tuto chvíli.

Přeji vám všem šťastné a veselé Vánoce! Všichni jste v mých modlitbách. Užijte si nádherné svátky s vaší rodinou a lidmi, které máte rádi. Pamatujte na to, aby nikdo ve vašem okolí nebyl v tento vzácný čas sám. Stačí třeba jen zvednout telefon nebo zaklepat na dveře a pozdravit.

***

Když přijde Nový Rok, vidím světlo naděje. Anděl naděje drží tu zářící pochodeň nad světem pro nás pro všechny. Pokyvuje nám všem, abychom spatřili nové začátky pro svět a pro každého z nás, začátky míru, naděje, lásky a jednoty. Musíme se spojit a milovat jeden druhého v míru. Dovolte si vidět světlo naděje, které tento nádherný anděl pro vás přináší.

***

Teď ve čtvrtek měla má nejmladší dcera narozeniny. Bylo jí 21 let. Nezaměstnaní andělé nám vždy pomáhají užít si narozeniny. Pokaždé, když má dcera projevila radost, kterou cítila, nezaměstnaní andělé zapálili svíčky, které drželi ve svých rukou. Ty vypadají jako narozeninové svíčky. Tito andělé také našeptávají rodině a přátelům, aby jim připomněli naše narozeniny. Když si vzpomenete na něčí narozeniny, nezapomeňte mu poslat přání.

***

Nelámejte nad naším světem hůl. Všichni jsme jedno lidstvo. Můžeme si dodávat naději jít dál a zlepšit se. Můžeme naplnit náš svět nadějí a láskou.

***

Protože je Silvestr, ráda bych vám všem popřála šťastný Nový rok a požádala vás, abyste oslavili tento Nový rok se svým strážným andělem, vaší rodinou a přáteli tak, že na svět přinesete lásku a radost.

 

Odstraňte všechny bariéry, které vás v minulosti brzdily, a řekněte si „Tento rok chci být soucitný a laskavý sám k sobě i ke všem lidem v mém životě tak, jak je ke mně můj strážný anděl.“

Požehnání vám, vašim rodinám a milovaným.

 

Lorna